Agnozî (Agnosia): Nebihîstinî. Kêmasî û astengîyên jihevveqetandina hestan.

Akînezî (Akinesia): Bêtevgerî. Di destpêkirina tevgerê da astengî.

Anevrîzma (Aneurysm): Bi lawazbûna rehên xwînê re firehbûn û werimîna rehan.

Demans: Xurifîn. Bi gelemperî ji bo jibîrkirinê tê bi kar anîn.

Dîsfajî (Dysphagia): Astengîya daqurtandinê.

Embolî (Emboly): Xetimîna rehên xwînê. Herwiha keseka dibe sedema xetimîna xwînê.

Tremor: Ricifîn, cirifîn, lerizîn, lerz.

Vertîgo: Gêjbûn, sergêjî.

Anoksî (Anoxia): Bêoksîjenî.

Hîpoksî (Hypoxia): Kêmoksîjenî.

Apne (Apnea): Bêhilmî. Rawestîna bêhnê.

Bradîpne (Bradypnea): Hilmijgiranî, bêhngiranî. Kêmbûna hilmê.

Takîpne (Tachypnea): Hilmijlezî. Zêdebûna leza hilmê.

Bradîkardî (Bradycardia): Dilhêdîbûn. Kêmbûna lêdan û gulpîna dil.

Taşîkardî (Tachycrdia): Lezbûna dil. Zêdebûna lêdan û gulpîna dil.

Îskemî (Ischemia): Di nav lebatên laşî da kêmbûn an jî rawestîna xwînê.

Sîyanoz: Ji ber nebûn an jî kembûna oksîjenê şînbûna çermê laşî.

Fzt. Mustafa Önal – Fîzyoterapî û Rehabîlîtasyon